Thứ ba, 11/02/2014 11:40:03 AM

Hướng dẫn đặt hàng

- Nhập đầy đủ thông tin của người đặt hàng.
- Xem lại danh sách sản phẩm đã chọn.
- Lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp nhất.
- Duyệt kỹ lại thông tin trước khi "Gửi đơn hàng".