Thứ hai, 08/09/2014 01:40:03 AM

Chính sách bảo hành

CÂY THÔNG NOEL:

  • Bảo hành 01 năm 

PHỤ KIỆN TRANG TRÍ:

  • Bảo hành 06 tháng