Thứ tư, 21/11/2018 03:15:20 PM

Chính sách bảo mật

Quy định và chính sách bảo mật

Về việc thu thập thông tin cá nhân  

– Thông tin cá nhân: Họ và tên, địa chỉ email, giới tính.

– Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp một số thông tin thêm mà chúng tôi có thể sử dụng để chứng thực tài khoản của Bạn hoặc xác định và quản trị rủi ro, ví dụ ngày sinh của Bạn và các thông tin khác.

+ Trong quá trình giao dịch thanh toán tại website http://caythongnoel.com.vn, website chúng tôi chỉ lưu giữ thông tin chi tiết về đơn hàng đã thanh toán của Bạn, các thông tin về số tài khoản ngân hàng của Bạn sẽ không được lưu giữ.

Về yêu cầu độ chính xác của thông tin cá nhân

– Website http://caythongnoel.com.vn luôn nỗ lực trong việc xử lý dữ liệu các thông tin cá nhân được cung cấp và xác thực tài khoản người dùng. Do đó, Bạn cần có trách nhiệm cung cấp chính xác thông tin cá nhân và luôn cập nhật thông tin mới. Ngoài ra, chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết bất cứ tranh chấp nào nếu thông tin Bạn cung cấp có sự sai lệch, không chính xác hoặc giả mạo.

Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân

– Thông qua chính sách này, chúng tôi sử dụng cụm từ “thông tin cá nhân” để mô tả những thông tin liên đới đến một cá nhân cụ thể và có thể dùng để nhận biết về cá nhân đó.

– Chúng tôi lưu giữ và bảo mật thông tin cá nhân của Bạn tại máy chủ hệ thống và được bảo đảm an toàn bằng hệ thống tường lửa (firewall).

– Thời gian lưu trữ thông tin cá nhân của Bạn: các thông tin cá nhân của Bạn sẽ được lưu giữ từ khi khởi tạo đến lần cập nhập gần nhất. Ngoại trừ chi tiết các giao dịch của Bạn tại website http://caythongnoel.com.vn, sẽ được lưu giữ trong suốt quá trình hoạt động của website http://caythongnoel.com.vn.

– Hệ thống của chúng tôi cũng thường xuyên phối hợp với các chuyên gia bảo mật nhằm cập nhật những thông tin mới nhất về an ninh mạng đảm bảo sự an toàn cho thông tin cá nhân của Bạn khi đăng ký và sử dụng Website http://caythongnoel.com.vn.

Về việc sử dụng thông tin cá nhân

Mọi thông tin cá nhân của Bạn, cũng như các thông tin trao đổi giữa bạn và Website http://caythongnoel.com.vn đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống Website http://caythongnoel.com.vn . Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp để:

– Cung cấp các dịch vụ đến Bạn;

– Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Bạn và Website http://caythongnoel.com.vn 

– Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của Bạn hoặc các hoạt động giả mạo Bạn;

– Liên lạc và giải quyết với Bạn trong những trường hợp đặc biệt;

Về việc liên kết với các website khác

– Website http://caythongnoel.com.vn  liên kết với nhiều website khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan việc Bạn truy cập các website đó. Bạn phải lưu ý bảo vệ thông tin tài khoản người dùng của mình, không cung cấp bất kỳ thông tin liên quan đến tài khoản và mật khẩu Website http://caythongnoel.com.vn  trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ website chính thức của chúng tôi http://caythongnoel.com.vn. 

 Về việc cung cấp thông tin cho bên thứ ba

– Website http://caythongnoel.com.vn không cung cấp thông tin cá nhân của Bạn cho bên thứ ba ngoại trừ trường hợp phải thực hiệu theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền nếu các đơn vị này có yêu cầu đặc biệt, hoặc nếu Bạn có những hành động vi phạm pháp luật.

 Chỉnh sửa và bảo mật

– Tài khoản và mật khẩu tài khoản người dùng là do Bạn quản lý. Do đó, Bạn phải bảo mật kỹ mật khẩu. Nếu mật khẩu bị lộ dưới bất kỳ hình thức nào, chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi tổn thất phát sinh.

– Trong trường hợp Bạn muốn chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình, Bạn dùng chức năng “Thông tin tài khoản” vào mục “Thông tin cá nhân” để thay đổi các thông tin cá nhân.

– Trong trường hợp Bạn quên mật khẩu, Bạn hãy dùng chức năng “Quên mật khẩu” ở chức năng “Đăng ký/Đăng nhập” hoặc có thể liên lạc đến HOTLINE để được cấp mật khẩu mới.

+ Trường hợp Bạn nghi ngờ tài khoản người dùng hoặc mật khẩu bị tiết lộ, Bạn phải thay đổi mật khẩu mới, hoặc báo ngay với ban Ban quản trị website http://caythongnoel.com.vn  qua email damlinh@vnn.vn  để được hỗ trợ.